PERSONES

ALDRUFEU I ARGUYOL, Joaquim

ALDRUFEU GURGUI, Miquel

BATLLE GRAS, Josep

DUVILLIERS, François

FERRER I GUARDIA, Josep

RICHIERO, Juan Bautista


FOLCH I TORRES, Joaquim


MIRAMBELL I FERRAN, Joan

PAÑELLA, BONASTRE, Joan


PARONELLA I BUIXEDA, Josep

RIGOL I RIBA, ARTUR


RIVIERE I DECARALT, Ferran

NISSAGUES JARDINERS

Aldrufeu (arbre de la familia)