Objectius

Els objectius del projecte Jardins i Jardiners: art, ciència i ofici als Països Catalans són els següents:

  • Cercar, organitzar, preservar, compartir i posar a disposició de la societat informació rigorosa sobre jardiners d’especial rellevància  i altres professionals relacionats amb la jardineria, els projectes i jardins realitzats, els fets destacats de l’horticultura ornamental i la jardineria als Països Catalans, mitjançant estudis i treballs de recerca.
  • Vetllar per la preservació del patrimoni  jardiner així com crear opinió pública sobre la seva importància.
  • Impulsar  sinèrgies entre la comunitat científica i el sector de la jardineria i horticultura ornamentals.
  • Divulgar i promoure la jardineria i l’horticultura ornamental als Països Catalans, a través de publicacions, conferències, i exposicions, entre d’altres mitjans.