Publicacions

Publicacions periòdiques

El Cultivador, 1948-1952

Butlletí oficial del Foment Nacional de la Horticultura

Jardineria i Horticultura. Revista, 1933

Revista hortícola, 1874-1905