Què fem

Una part important del projecte Jardins i Jardiners: art, ciència i ofici als Països Catalans és divulgar i posar a l’abast de la societat la informació coneguda i la que es vagi construint sobre els jardins i els seus creadors al nostre país, i també compartir tota aquella documentació, especialment gràfica, que es pugui trobar de manera dispersa en els arxius de les diferents administracions i entitats, i aquella que els particulars puguin tenir en els seus àlbums i arxius familiars. La creació d’un lloc web obert a tothom amb continguts ordenats per conceptes, és la part destinada a donar visibilitat al projecte.

Es tracta de reunir la informació contrastada i validada que existeixi o es pugui crear al respecte, dins de l’àmbit dels Països Catalans, sobre:

 • L’ofici de la jardineria, l’horticultura ornamental, el disseny, la construcció de jardins i l’evolució de la jardineria catalana
 • Els jardiners, els dissenyadors i creadors de jardins, els tècnics de la jardineria, els viveristes de plantes ornamentals, els obtentors de varietats, els especialistes en plantes i en història dels jardins i de la jardineria i tots aquells professionals que han contribuït al desenvolupament de la jardineria i l’horticultura ornamental
 • Els jardins privats i públics, existents o desapareguts
 • Els vestigis de jardins trobats als Països Catalans (arqueologia de jardins)
 • La història de la jardineria i l’horticultura ornamental.
 • Les obtencions de varietats de plantes de jardí
 • Les escoles de formació en jardineria i paisatgisme i els seus professors.
 • Les associacions, gremis, col·legis professionals i altres entitats que treballen o han treballat en l’àmbit de la jardineria, l’horticultura ornamental i el paisatgisme als Països Catalans.
 • Els centres de recerca
 • Les exposicions, fires i altres esdeveniments públics de la jardineria i del món de les plantes ornamentals
 • Les obres escrites sobre jardins, jardineria, paisatgisme i plantes ornamentals, els catàlegs de plantes i altres documents publicats als Països Catalans o arreu amb referència al marc català
 • La jardineria i la societat catalana: la història dels Països Catalans lligada a la creació de jardins; els aspectes econòmics i socials; l’evolució dels usos dels jardins; el paper de les famílies aristocràtiques i burgeses, dels polítics i planificadors, del món empresarial i econòmic, dels moviments socials i veïnals i del creixement demogràfic

El projecte pretén abastar totes les èpoques, preferentment les anteriors al 1980, any a partir del qual la democratització de les institucions públiques va impulsar la creació de nous parcs i jardins públics, i es va produir una globalització de les tècniques de jardineria i la posada de la informació a l’abast de tothom. D’aquesta manera s’ha de poder copsar l’evolució de cada un dels temes estudiats al llarg de la història dels Països Catalans.

 L’àmbit geogràfic del projecte són els Països Catalans, incloent també fonts foranes i abastant aquelles realitzacions de catalans fora d’aquest àmbit (professionals catalans que han exercit la seva professió més enllà dels Països Catalans, creacions de catalans a l’estranger, obres de catalans traduïdes, viatges…).

El projecte pretén incloure qualsevol tipus de fonts documentals relacionades directament o indirecta amb els jardins, els jardiners i la jardineria:

 • Publicacions existents (llibres, revistes especialitzades, articles a revistes generals o a la premsa, catàlegs de vivers i d’exposicions…).
 • Fonts secundàries (articles i texts de recerca).
 • Referències literàries, pictòriques i  cinematogràfiques.
 • Plànols, gravats, imatges, vídeos i fonts audiovisuals (ràdio i televisió).
 • Testimonis orals.

Tota la informació que vagi essent recopilada, preservada o creada, es trobarà en aquest lloc web obert a tothom on investigadors, afeccionats i públic en general podran accedir a la informació i unir-se al projecte, aportant nous coneixements o informació, que es posaran a l’abast públic una vegada estiguin validats pels experts.