Publicacions

Articles

D’ORS, Eugeni: La Jardineria Moderna: Jugendstil. 1907

LESOURD F, L’horticulture a Barcelone,1933

RIGOL. Artur: Les flors i el jardí íntim. Pel maig les roses, 1920

RIGOL, Artur: Les flors i el jardí íntim: L’exposició de clavells de Sitges, 1920

RIGOL, Artur: Les flors i el jardí íntim, 1920

RIGOL, Artur: Els jardins de la França, 1920

RIGOL, Artur: Els jardins naturalistes, 1920

RIGOL, Artur: Els nostres bells jardins, 1920

RIGOL, Artur: Les flors i el jardí íntim: Un jardí íntim a Paris, la Bagatelle, 1920