Tipus: Publicació periòdica

Any: 1923-1936

Registre bibliogràfic:

Butlletí oficial del Foment Nacional de la Horticultura.—Barcelona: Altes Imp., 1923-1936.–  Núm. 1 (jun 1923) – núm. 48 (1er trim 1936).

Periodicitat trimestral.—Descripció bibliogràfica basada en el num. 1

Localització:

Biblioteca de Catalunya

1923-1925: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/busqueda_referencia.do?campo=idtitulo&idValor=99900

1926-1932: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/busqueda_referencia.do?id=198488&posicion=1&forma=ficha

1932-1936: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/busqueda_referencia.do?campo=idtitulo&idValor=99886

Ressenya:

A la tapa indica: Foment Nacional de la Horticultura. Butlletí oficial.

Els dotze primers números fins el desembre de  1925 es van publicar en català. La pujada al poder de Primo de Rivera va fer que passés a publicar-se en castellà amb el nom: Boletín oficial del Fomento Nacional de la Horticultura.

La periodicitat era trimestral però amb alguna irregularitat. Així el 1926 només es van publicar dos números, i el 1928, 1930, 1931, 1932 i 1933 tres.

Mentre es publicà en català, el director fou Nicolau Mª Rubió i Tudurí. Posteriorment desapareix el nom del director. El 1931 es contractà un secretari general: Francesc Prats i Argimón, que porta el pes dels articles de la revista entre d’altres.

Relació dels articles