Jardiner. Entre 1853 i 1859 va ser jardiner major de l’Establiment General de Cultius Enseñanza Agrícola del Carmelo, propietat de Ventura Vidal i situat a Sant Joan Despí.
A l’Exposición d’Agricultura de 1857 celebrada a Madrid, se li va concedir una medalla de bronze.

JCP, 21/04/2014