RICHIERO, Juan Bautista

Jardiner. Natural del Piamont. Entre 1848 i 1850 va ser jardiner major del Jardí Botànic de la Universitat de Barcelona del convent del Carme. Estava a les ordres del catedràtic de Botànica Antoni C. Costa. Entre 1853 i 1859 va ser jardiner major de l’Establiment General de Cultius Enseñanza Agrícola del Carmelo, propietat de Ventura Vidal i situat a Sant Joan Despí.
A l’Exposición d’Agricultura de 1857 celebrada a Madrid, se li va concedir una medalla de bronze.

Literatura sobre Juan Bautista Richiero

GIRAU BACH;L: «Jardineros italianos i franceses en la Facultad de Farmacia de Barcelona en el siglo pasado». Estratto da Pharmacia  Mediterranea, vol 2º 1958, Pavia, 1958.  p. 663-675

JCP, 21/04/2014