Barcelona, 18-07-1916 – Barcelona, 03-08-1992

Era fill de Josep Pañella, jardiner de l’Ajuntament de Barcelona i Maria Bonastre Munné.

Formació acadèmica
Va cursar estudis primaris treballant posteriorment com a venedor en els Magatzems “El Siglo” fins que aquests es van incendiar a finals de 1932.
El 1933 va entrar a l’Escola d’Aprenents Jardiners de Barcelona inaugurada aquell mateix any.

Desenvolupament de la vida professional
Després de la guerra va entrar a treballar al Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona com ajudant de Miquel Aldrufeu, tècnic botànic fins a 1948 que va morir. Es dedicà al control dels arbres de Barcelona.
El 1950 va ser nomenat Tècnic botànic, càrrec que ocupà fins a la seva jubilació el 1981.
Des de 1945 fins a la seva jubilació el 1981, va ser professor de l’Escola de Jardineria en les matèries de Cultius ornamentals i Nomenclatura botànica. També va ser cap d’estudis (1970), subdirector (1970) i director honorari (1985) amb motiu del cinquantenari de l’Escola.
A part de la formació per professionals, durant mes de 35 anys va impartir cursos de formació en jardineria per afeccionats.
També va impartir docència a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona i Valencia, a l’escola d’Agricultura de Barcelona i al Patronat valencià de Ciències Naturals.

Aportacions fetes
Va crear el Index seminum de Barcelona on s’oferien un miler de llavors per intercanvi amb altres jardins del mon.

Caricatura de Joan Pañella (DEL ARCO, La Vanguardia, 28 d’octubre de 1961)

Ja com a tècnic municipal o privadament va col·laborar en la plantació i manteniment de molts jardins entre els que destaquen el Jardí Marimurtra (Blanes, 1944-1952), Jardí tropical i d’Aclimatació Pinya de Rosa (Blanes, 1952-1964); Jardí Aniceto Arce (La Paz, Bolívia, 1974); Jardí pel Comte de Godó (1950); Jardí de S’Avall de Carlos March (Sas Salines, Mallorca, 1954-1960); Jardí El Pedregar (1970).
Entre els jardins públics en destaquen el Jardí d’Aclimatació (1945-1980), el Mirador de l’Alcalde (1969) i els Jardins de Mossèn Costa i Llovera (1970), tots ells a Montjuic i la Rosaleda del Parc Cervantes (1965) a tocar de la Diagonal de Barcelona.

Participació en institucions i mèrits
Va ser un expert destacat a nivell internacional en el camp de les cactàcies i suculentes, sent un dels fundadors a Zurich el 1950 de la IOS (International Organitation for the study of Suculents). Va organitzar els congressos de 1961 i 1976 a Barcelona.
Al llarg de la seva vida va rebre diversos nomenaments com el de Comendador de l’Ordre civil al Mèrit Agrícola, Soci d’honor de la Societat d’Amics del Jardins de Barcelona, Jardiner il·lustre de Iberflora (1973), Posseïdor del Escudo de Armas de la Ciudad de la Paz (Bolivia), membre del Comité assessor del European Garden Flora, Membre d’honor de la Sociedad Española de Horticultura i de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.
Te una planta al seu nom Opuntia panellana. El 1991 se li va dedicar un monument als Jardins Costa i Llobera de Barcelona.

Obres escrites
Va publicar nombrosos articles en revistes del sector i de divulgació científica i algunes monografies botàniques com el Catálogo de las plantes de los jardines de Barcelona (en col·laboració amb Lluis Riudor i Miquel Aldrufeu), Las plantas de jardín cultivadas en España (1970, 1980, 1991) i Los árboles de jardín (1972).

Documentació:
 D. Juan Pañella Bonastre [autobiografia feta en els anys 1980]. Manuscrit
 Biografia de Joan Pañella Bonastre (18/07/1916 – 03/08/1992) [atrib. A Lluis Abad]. Manuscrit.
 «La Escuela Nicolau Maria Rubió i Tudurí [sic] y Joan Pañella Bonastre» Jardines sin fronteras / José Elias Bonells [en línia].

JCP, 22/08/2018