Premià de Dalt, 1920 – Mataró, 2006

Fill d’Enric Batlle Fabregat i Maria Gras Santacana, pertany a la nissaga Batlle, que va iniciar la seva activitat professional dedicada a l’horticultura, la jardineria i la floristeria a la primera meitat del segle XIX, a la vila de Gràcia i a Sant Gervasi, municipis annexionats a Barcelona a finals d’aquell segle.

FORMACIÓ ACADÈMICA
Va ser alumne de l’Escola Municipal d’Aprenents Jardiners, fundada per Nicolau Maria Rubió i Tudurí l’any 1933, essent un dels 9 alumnes de la primera etapa de l’Escola de Jardineria, escola que va veure interrompuda la seva activitat a causa de la Guerra Civil.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL
La trajectòria professional de Josep Batlle ha estat publicada l’any 2017 en el llibre l’Últim Jardiner, Josep Batlle.
Josep Batlle va escriure ell mateix un resum de la seva activitat professional, que reproduïm íntegrament a continuació:

Petita nota biogràfica vegetat, per Josep Batlle
Josep Batlle Gras, fill i nét de jardiners, va néixer a Premià de Dalt el 9 de Febrer de l’any 1920. Els seus pares tenien dues botigues de flors a Barcelona. En una ocasió el seu pare tenia un encàrrec de roses blanques per a un dia determinat i les va encarregar al seu florista habitual. Aquest, el dia convingut, les va vendre a un altre florista i el seu pare es va enfadar tant que aquell mateix dia va decidir canviar d’activitat i es va transformar en productor de flors, traslladant-se a Premià de Dalt. Possiblement aquest canvi ja va marcar la trajectòria professional de Josep Batlle, ja que al llarg de la seva vida ha estat florista, jardiner i horticultor.
Als catorze anys, el 1934, va ingressar a l’escola de jardineria de l’Ajuntament de Barcelona, fundada per l’Arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí. Entre els seus professors recorda principalment en Miquel Aldrufeu Gurgui, el qual tenia principal dedicació a la nomenclatura botànica de les plantes ornamentals, motiu pel qual els alumnes de l’Escola Municipal es distingeixen pel seu acurat coneixement de les espècies. En acabar els estudis va treballar una temporada a l’empresa del seu cunyat, Josep Casasús, dedicat principalment a la venda a províncies. Posteriorment es va associar amb un altre cunyat seu, Emili Ferrer, formant una empresa dedicada a la floristeria i a la jardineria. L’empresa es va dedicar fonamentalment a la construcció de jardins públics del servei de Parcs i Jardins de Barcelona.
El 1945 va recuperar la finca del seu pare que, mort prematurament, havia estat arrendada durant 10 anys. En aquesta finca de Premià de Mar es va dedicar al cultiu de planta viva, de temporada i d’interior; més tard ho va ampliar als cultius de gespa.
Durant la seva vida professional ha col·laborat amb les diverses associacions del ram essent president del Gremi de Jardiners de Barcelona, president de la Junta de Venedors del Mercat de la Flor de Barcelona i sots-president del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya.
Sempre ha viatjat bastant i, generalment, recorda més l’exemplar vegetal que es troba davant un monument arquitectònic que el monument en si. Sempre espera amb delit la floració d’algun arbre o arbust singular i cada any el contempla, amb el perill que això suposa si en aquell moment s’està conduint.”

L’agenda professional de Josep Batlle (1953 -1967?) conté més de 200 entrades de jardiners, horticultors i floristes de Catalunya en actiu durant la dècada dels 50. Si bé no hi consta cap data, deduïm que es tractava de l’agenda de direccions de l’empresa Ferrer i Batlle, atès que entre els plecs relligats hi ha targetes de visita i albarans de comanda a nom de “Ferrer y Batlle”. Les dates aproximades de les entrades serien doncs entre 1953 i 1967, anys en què va estar activa l’empresa amb aquest nom. Hi ha algunes anotacions que podrien correspondre a clients particulars però són molt poques en relació als professionals que hi consten. Atès el seu estat de conservació, el quadern es degué fer servir al llarg de molts anys, però no es detecten entrades de subministradors de l’empresa d’horticultura ni de clients de jardins de Josep Batlle.
Es tracta d’un quadern relligat, DIN-A5 ( 210 x 148 mm), vertical, amb plecs de fulls quadriculats, sense cobertes ni llom, tot i que es conserven restes de la tela interior d’enquadernació i la guarda de la coberta. És una llibreta de direccions, distribuïda alfabèticament, amb els marges escalonats, retallats manualment, amb les lletres escrites en majúscula. Les entrades estan anotades en les fulles dretes i consten del nom, cognom, adreça, població i telèfon si escau. En algunes entrades hi consten també les dades del transportista a través del qual s’enviaven o rebien les comandes. En algun del apartats hi ha també els “recaders” de les poblacions de la lletra corresponent.
Aquest document que hem transcrit en l’arxiu annex, és una font documental molt important per acostar-nos al món dels jardiners i floristes i per ubicar-los geogràficament en el territori català i nacional i en els carrers de la seva localitat d’origen. És un recurs útil per a l’estudi i datació dels professionals que operaven a Catalunya en els primers anys de la segona meitat del segle XX.

PROJECTES

agenda JBG.xlsx

FONTS SECUNDARIES

L’últim jardiner : Josep Batlle Gras (1920-2006) / Montse Rivero Matas; Jordi Cartañà i Pinén. Barcelona: IEC; Enric Batlle, 2017, 159 p.

«Josep Batlle. L’últim jardiner», conferencia a càrrec d’Enric Batlle, arquitecte i paisatgista; III Tarda de Jardins i Jardiners , Institut d’Estudis Catalans, 9 de juny de 2015.

M.R.M. 25-3-2017 , 30/03/2017