Tipus: Catàlegs de vivers i index seminum

Lloc: Municipi: Comarca:
Data: 1895

Descripció:
Catálogo general de los vegetales cultivados en los Establecimientos Hortícolas de Joaquín Aldrufeu, Barcelona: Impr. de Luis Tasso, 1895, 132 p.
És el núm. 22

El catàleg conte la relació de totes les especies vegetals que Aldrufeu tenia a la venda i un apartat al final de complements (testos, regadores, etiquetes,…) El llistat de plantes i preus esta agrupat per tipus. Arbres fruiters (p. 5-19), hortalisses (p. 19-22), arbres i arbusts ornamentals (p. 22-28, 48-50), roses (p. 29-47), plantes i flors ornamentals (p. 51-83), enfiladisses (p.83-86), coníferes (p.86-87), plantes aquàtiques (p. 89-90), falgueres (p. 92-93), palmeres (p.93-97), flors de tubercle (p.104-123).
Els preus ja son en pessetes.

Localització: catàleg virtual      

JCP, 28/11/201