Tipus: Monografia
Any: 1973 ?

Registre bibliogràfic:
Amigos de los Jardines. Memorias de secretaria 1958 – 1973 / Emilio Vilaseca. [Barcelona]: Amics dels Jardins, [1973], 93 p.

Localització:
Institut Rubió i Tudurí

Ressenya
Es el recull de les memòries anuals fetes pel secretari Emili Vilasca. Destaca la informació sobre les activitats portades a terme per l’Associació en el període 1958-1973.

JCP, 29/03/21