Tipus: Monografia
Any: 1987

Registre bibliogràfic:
Calendari de floració de les plantes de jardí. Per Joaquim Soler i Soler .– Barcelona: Associació d’Antics alumnes de l’Escola Municipal de Jardineria de Barcelona, 1987 .– 192 p.

Localització:
Institut Rubió i Tudurí.

Ressenya:
Interesant publicació encara utilitzada avui dia pels jardiners i estudiants del nostre país.
En primer lloc incorpora un catàleg dels mesos de floració de les principals especies utilitzades en jardineria. Després les agrupa segons el color de la flor: plantes amb flors de color blanquinós, de color blavós, de color grogós, de color lilós, color rosat o color vermellós. En darrer lloc les agrupa per mesos i per colors. Inclou un diccionari de les denominacions en català, castellà i llatí.

JCP, 10/06/2021