Tipus: Monografia
Any: 1960

Registre bibliogràfic:
El jardín obra de arte / Nicolás Mª Rubió .– Barcelona: Gráficas Layetana, [1960] .– 32 p.

Localització:

Ressenya:
Petit llibret en què Nicolau Rubió exposa el seu pensament respecte dels jardins i la seva vessant artística.

JCP, 29/09/2014