Tipus: Forja
Lloc: Carrer Font Vella, 29-31 Terrassa

Autor: Desconegut
Data: 1911

Descripció:
Durant 1911 i 1912 es realitza la restauració de la Casa Alegre de Sagrera renovant l’estructura i les façanes per donar un aire més urbà i més adequat a la nova estètica modernista. Els promotors foren els recent casats, Mercè de Sagrera -filla de la casa- i Francesc Alegre i Roig.
L’arquitecte a qui se li va encarregar la reforma fou Melcior Vinyals, on també intervingué possiblement en el jardí, fruit de la reconversió de les antigues Hortes de Sant Fruitós.
La reixa, que separa la casa del jardí, és matèria encara avui en dia de debat. No s’ha trobat fins ara un document que acrediti l’autoria, tot i que per referències orals de Pau Gorina (mestre d’obres i col·laborador de diversos arquitectes), pugui ser atribuït a un dels forjadors més importants de Terrassa, en Pau Bros segons ens indica l’articulista Josep Boix.
El que si es pot afirmar, és que tots els industrials que van intervenir a l’obra, tot i que l’arquitecte era nouvingut de Barcelona, foren d’aquesta localitat, lloant la qualitat artística i professional d’aquests.

Fonts secundaries
Claxon. Núm. 39 Setmana del 12 al 18 d’agost de 1985. Terrassa.
Claxon. Núm. 99 II Època Any II. Setmana del 17 al 23 de Novembre de 1986. Terrassa
Diario de Terrassa. Dissabte, 27 de Setembre de 1986. Article Piezas de Museo. de Josep Boix
Boix, Josep. Art i Oficis Terrassencs. Ràdio Terrassa. Terrassa, Nadal 1990.
Quaderns científics i tècnics de restauració monumental. Núm. 11. Diputació de Barcelona. Estudis històrics sobre patrimoni arquitectònic. Pàg.57 Casa Alegre de Sagrera de Terrassa. Anna Castellano i Treserra i Anna Micaló i Aumedes.
Catàlegs del Museu. Núm.7. Les arts aplicades modernistes a Terrassa. Terrassa Pàg. 65.

MMCB, 02/10/2017