• Treballs de recerca específics i catalogació d’informació per la seva divulgació al web.
  • Recollir dades i la memòria oral de jardins i jardiners dels Països Catalans amb la finalitat de posar-ho a l’abast d’interessats i estudiosos.