Tipus: Arquitectura. Pèrgola.
Lloc: Jardí de Laribal, Parc de Montjuïc, Barcelona

Autor: Jean Claude Nicolas Forestier i Nicolau M. Rubió i Tudurí
Data: Entre 1905 i 1922, dates d’inici i d’acabament de la construcció del jardí tal com el coneixem ara

Descripció:
Pèrgola que acompanya escales i zones més planeres d’un recorregut format per camins i dreceres de fort pendent, que uneixen una sèrie de terrasses superposades. Està formada per pilars de maó vist, construïts sobre planta de base octogonal, que concorda amb tot l’entorn (balustres, bancs). La vegetació de la zona és frondosa i mediterrània. Cobrint les pèrgoles, hi trobem glicines (Wisteria sinensis) i Rosa banksiae.

Referències:
Ajuntament de Barcelona

CHC, 02/10/2017