Tipus: Monografia
Any: 1869

Registre bibliogràfic:
Guía del Jardinero y tratado de arboricultura por Juan Nonell .– Barcelona: Jaime Nonell e hijo, [1869] .—144 p.

Localització:

Edicions digitals

1ª ed, 1869: Biblioteca Nacional d’Espanya 

2ª ed, 1875: Universitat Politècnica de Catalunya

Ressenya:
Joan Nonell fou un empresari hortícola especialitzat en el comerç de llavors i planter d’horta i jardí. El 1869 va publicar la primera Guía del Jardinero de la qual se’n van editar nombroses edicions fins a inicis del segle XX. La primera edició tot i que no porta any sabem que fou publicada el 1869 perquè així ho indica el diari La Esperanza de Madrid que en va rebre un exemplar el 23 de març de 1869. La 2ª edició es de 1875 i la resta no estan datades. Tenim 10 edicions localitzades. Les diferents edicions amplien el nombre de pàgines de les 144 p. de la primera fins a les 199 de la desena.

Conté els apartats següents:
• Siembras y plantaciones para cada uno de los meses del año
• Diccionario de las principales palabras usadas en horticultura
• Vegetales escogidos según los efectos que se quieran producir en los jardines
• Principios generales para la siembra y demás cultivos
• Descripción de las plantas de adorno que se cultivan al aire libre…
• Tratado de arboricultura
• Suplemento (ampliació de la relació d’espècies)

JCP, 29/09/2014-27/02/2021