Tipus: Pintura
Lloc: Valldemossa (Mallorca)

Autor: Eliseu Meifrèn i Roig
Data: Entre 1924 i 1940 quan va residir a Mallorca

Descripció:
Oli sobre tela de 81 x 101 cm. Forma part de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza i està cedit en dipòsit al Museu Thyssen- Bormemisza de Madrid.
Es la pintura d´un fragment de jardí (no identificat, probablement podria ser el seu propi jardí). A primer terme hi ha un parterre delimitat per una vorada baixa (probablement boix) que té plantat al seu interior un pi pinyer (Pinus pinea), del qual es veu únicament l’escorça, i unes malves reials (Alcea rosea). En un segon pla es veuen altres parterres també amb vorada i tancant la composició, la façana de la casa en la que s’entreveuen terrasses amb testos de terracota i una peanya.
L’obra va ser exposada a l’exposició Jardines impresionistas tal com consta en el seu catàleg (pàg. 285)
Altres informacions:

Fonts secundaries
Willsdon, Caire A.P.:Jardines impresionistas. Museo Thyssen-Bornemisza- Fundación. Madrid: Caja Madrid. Novembre 2010-Febrer 2011
Pantorba, Bernardino de: Eliseo Meifren. Ensayo biográfico y crítico. Barcelona: Editorial Delta, 1942.

MRM, 06/07/2013