Tipus: Article
Any: 1933

Registre bibliogràfic:
LESOURD, F. Notes de voyage: l’horticulture à Barcelone. Revue Horticole. 1933, vol. 23, p. 469-473 i 494-497.

Localització:
Biblioteca de Parcs i Jardins de Barcelona

text complert

Ressenya:
Article aparegut en dues parts com a notes de viatge en aquesta revista francesa. Fa primer una breu descripció de la ciutat de Barcelona, tal com la van copsar els horticultors francesos arran de l’Exposició Internacional de 1929. Descriu després el seu clima i fa una síntesi de la seva vegetació urbana, Cita a NM Rubió i Tudurí i Miquel Aldrufeu, llavors jardiner en cap del parc de Montjuïc. També cita Forestier, llavors ja finat.
Després fa una descripció més detallada de la vegetació del parc de la Ciutadella, del qual hi ha una imatge dels jardins de davant de l’actual Parlament de Catalunya; i del parc de Montjuïc, amb una imatge del Teatre Grec. Fa referència a algunes plantes actualment no existents o molt rares, com ara Helianthus cucumerifolius, Panicum colossum, Eryngium bromeliifolium, Eucalyptus colossea, Acacia podalyriifolia, Hakea suaveolens, Oreopanax catalpifolius, Piptadenia excelsa, Senecio ghiesbreghtii, Grewia occidentalis, Sycopsis sinensis, Buddleja asiatica, etc.
Finalment parla del Cementiri del Sud-Oest (Montjuïc), dels jardins del Palau de Pedralbes i de dues societats espanyoles d’horticultura: Fomento Nacional de la Horticultura i Associació de Jardiners de Catalunya (citada en català).