Tipus: Ceràmica
Lloc: Museu de Ceràmica de Barcelona

Autor: Atribuït a Llorenç Passolas
Data: Aprox. 1710

Descripció:
El plafó representa una escena d’un berenar en un jardí senyorial del segle XVIII amb arbres i arbusts que fan de fons als murs baixos que tanquen l’espai. A la part superior hi ha dues glorietes amb estàtues que emmarquen la porta d’accés, amb un arc de mig punt.
El mur que tanca el jardí és baix i serveix de banc corregut, sobre els quals s’hi col·loquen, de manera regular unes gerres ceràmiques amb tarongers. Per sota de les glorietes i distribuïdes simètricament hi ha dues fonts que són de pedra amb petxines com a brollador.
L’escena central és ocupada per una gran font ornamental amb dos vasos, el superior circular i l’inferior hexagonal, que recullen la cascada d’aigua. La font està culminada amb un Eros a punt de disparar una sageta.
El plafó representa escenes de la vida social amb personatges de la noblesa, vestits a la moda francesa del moment. Hi ha diferents escenes: una dama que arriba en un palanquí dut per dos servents, parelles passejant, unes persones entaulades amb un gall dindi al centre de la taula i l’escena que dóna nom al plafó, uns servents fent xocolata desfeta i omplint unes xicres que van distribuint entre els assistents a la festa.
Originalment, el plafó estava situat a la finca del marquès de Castellvell a Alella i va ser arrencat el 1888 per ser exposat a l’Exposició Universal de Barcelona.
Altres informacions:
Dipositat al Museu de Ceràmica de Barcelona, la temàtica de la peça (costums socials i la xocolata) ha fet que sigui una peça llargament citada i reproduïda. Ha estat objecte de les següents conferències:
«Festes galans a Catalunya» . Conferència a càrrec de Joan de Déu Domènec (22 de febrer de 2010)
«Jardins i salons de la noblesa catalana al segle XVII». Esther Garcia Portugués. Col·loquis a les Sales Museu de Ceràmica -Emblecat (27 de febrer de 2012)

Fonts secundaries:
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21378
http://www.museuceramica.bcn.es/colecc/ceramica_catalana.htm
Domènec, Joan de Déu: Xocolata cada dia. A taula amb el Baró de Maldà. Un estil de vida del segle XVIII. Barcelona: Edicions de la Magrana. 2004. Premi Sent Soví 2003. Coe, Sophie D, & Coe, Michael D: The true history of Chocolate. Thames & Hudson 1996.
A estat exposada a:
Objectes de Museu. Exposició del DHUB a la sala d’Exposicions de TMB Mercè Sala, a l’estació de Diagonal (juliol 2012)
Pendent de trasllat al Disseny HUB de Barcelona

MRM, 02/10/2017