Tipus: Monografia
Any: 1852

Registre bibliogràfic:
Lo jardiner hortolà y florista, ó modo ordenat de cultivar la terra segons us y práctica de bon pagés, y preparar y cuidar la hortalisa, llegums, cols, enciam etc. Seguit de altre tractat acerca los horts. Arreglat segons Liger, y altres autors que se han ocupat en la materia, y segons la práctica y costum dels PP. Caputxins .— Barcelona: Imp. de Manuel Saurí, 1852 .—207 p.; 12 cm.

Localització:
Biblioteca de Catalunya
https://books.google.es/books?

Hi ha una edició facsímil: Lo jardiner hortolà y florista (1852) /Caputxins de Sarrià, Barcelona: Publicacions de Montserrat , 2017, 176 p.

Ressenya:
Possiblement l’autor era el monjo encarregat del jardí del Convent dels Caputxins del Desert de Sarrià abans de la desamortització.

JCP, 18/09/2013; 11/02/2021