Tipus: Arquitectura vegetal
Lloc: Jardins de Laribal, parc de Montjuïc

Autor: Jean Claude Nicolas Forestier
Data: Inici del jardí, 1905

Descripció:
Glorieta formada per xiprers (Cupressus sempervirens), sostinguts per una estructura metàl·lica, que embolcalla una petita font, que antigament havia suportat un bust femení de marbre. És un espai refrescant, que serveix de nexe entre la pèrgola i els diferents camins que hi conflueixen.

Referències:
Ajuntament de Barcelona

CHC, 15/04/2014