Tipus: Escultura. Relleu
Lloc: Suburbi occidental de Tàrraco

Autor: Desconegut
Data: Segles I-II d.C

Descripció:
Marbre de Paros. 32,6 x 29,5 x 2,8 cms
D’acord amb el catàleg de l’exposició, l’escena representa un personatge enfilat a una escala recolzada en una palmera i un altre porta un cistell amb els fruits recollits. En la nostra opinió, no està tan clar que es tracti d’una palmera, atès que l’arbre presenta un bifurcació del tronc que no es dóna en les palmeres conegudes a la Tàrraco romana. Creiem que podria tractar-se d’una representació figurada d’un pi, per la compacitat de fullatge.

Referències:
La peça ha format part de l’Exposició Paradisus, jardins i plantes medicinals de Tàrraco a Orleans. Feta al MNAT del 31 de març al 26 d’agost de 2012. ISBN 978-84-936067-9-4

Fons secundaries
Catàleg de l’exposició Paradisus. Fotografia disponible al següent enllaç : http://www.mnat.cat/exposic/paradisus/galpeces.htm#
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. MNAT-EF-22-1002-1

MRM, 02/10/2017