Tipus: Arquitectura. Escales
Lloc: Jardins de Laribal, parc de Montjuïc

Autor: Jean Claude Nicolas Forestier i Nicolau M. Rubió i Tudurí
Data: Inici del jardí, 1905

Descripció:
Per facilitar una ràpida connexió amb els Jardins d’Amargós (actual Jardins del Teatre Grec), Forestier va dissenyar unes escales inspirades en les del “Generalife” de Granada. Els murets de l’escala estan emblanquinats i hi ha petites cascades d’aigua als passamans. Els replans amb petits estanyols i brolladors tenen també banc adossats a les cantonades, per reposar i gaudir del so de l’aigua i el paisatge.

Referències:
Ajuntament de Barcelona

CHC, 02/10/2017