Tipus: Escultura
Lloc: Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC/MAM 10861)

Autor: Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1864-1934)
Data: 1907

Descripció:
Marbre. 67 x 76 x 80 cm.
El Desconsol és una de les obres de referència de Josep Llimona. Considerat l’escultor més representatiu del Modernisme, també és autor del monument al Dr. Robert i de les escultures de Ramon Berenguer III el Gran i de Sant Jordi Nu, totes elles ubicades en jardins de Barcelona, on es poden veure un total de tretze exemples de la seva obra.
Jorge Egea (2013) considera el Desconsol “l’escultura que millor aconsegueix sintetitzar el moment de fervor escultòric de l’inici del s. XX. El Desconsol ha deixat de representar dolor i desconhort per donar pas a la imatge malenconiosa modernista per excel·lència”.

Fonts secundaries:
Catàleg exposició: Joan Llimona (1860-1926). Josep Llimona . (1864-1934). MNAC 7 oct – 14 nov. 2004.
Catàleg exposició: Un segle d’escultura catalana. MEAM. Abril-juny 2013.
http://www.meam.es/src/pdf/cataleg_escultura_Catalana_sXX.pdf
http://www.bcn.cat/publicacions/Bcn_escultures/framefitxa.html

MPR, 06/12/2013