Tipus: Monografia
Any: 1957

Registre bibliogràfic:
Mi jardín y mis flores. Reglas para el cultivo y cuidado de las flores / Horacio de la Vega, Barcelona: Ametller ed., [1957], 182 p.

Localització:

Ressenya:
L’any de publicació s’ha extret de la descripció de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
És un manual de divulgació sobre jardineria. Conté tres apèndixs sobre els treballs jardiners durant l’any, calendari de plantació i època de les floracions.

JCP, 25/09/2014