Tipus: Monografia

Any: 1948

Registre bibliogràfic:

Manual del plantador de jardines / Noel Clarasó.- Barcelona: Ed. Labor. S.A., 1948.- 275 p. i 8 làmines (Manuales técnicos Labor nº 63)

 Localització:

Biblioteca de Catalunya. 03_Dipòsit General ; 2005-8-13813

 Ressenya:

La editorial Labor va publicar nombrosos “Manuales técnicos” amb l’objectiu de difondre els elements essencials de la Tècnica de forma clara i concreta a la vegada que amb rigor científic. El Manual del plantador va ser el número 63. La primera part la dedica a aspectes generals de la fisiologia de les plantes, dels factors ambientals que condicionen el seu creixement i a les tècniques bàsiques de reproducció i cultiu. La segona tracta sobre l’aplicació de les plantes en els jardins. Hi han extenses llistes de plantes classificades segons el seu ús i les condicions climàtiques  del jardí.

MAFG 6/2/2024