Tipus: Monografia

Any: 1932

Registre bibliogràfic:
Elementos para el estudio histórico de la jardineria valenciana por J. Carrascosa Criado .– Valencia: Imp. Hijo de F. Vives Mora, [1932].– XXIII + 97 p. + lám

Localització:
Institut Rubió i Tudurí. Escola de Jardineria.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Ressenya:
Text imprescindible per la història dels jardins de València. Explica l’evolució dels principals jardins de la ciutat com els Jardins del Real, l’Alameda, la Glorieta, el Jardí de Montfort, el jardí de Júlia i d’altres. Conté nombroses fotografies i plànols dels jardins de gran interès per la seva antiguitat.

JCP, 24/09/201