• Suport i accions amb la Plataforma Salvem Pinya de Rosa.
  • Participació a Re-verdir la ciutat. Jardins Jardiners ha participat a la primera trobada d’entitats “del verd” a la ciutat de Barcelona realitzada al Botànic.
  • Assessorament i valoració de participar en una activitat dins del marc del Tricentenari
  • Participació d’alguns membres representant al col·lectiu en diverses manifestacions com els Juliols 2013 de la U.B. en el curs dedicat al “Espiritu del Jardín”