Tipus: Història de la jardineria catalana. Monografia
Any: 1984

Registre bibliogràfic:
El Parc de la Ciutadella. Una visió històrica / Manuel Arranz; Ramon Grau; Marina López. Barcelona: L’Avenç; Ajuntament de Barcelona, 1984, 124 p. + il

Localització

Ressenya
L’evolució del Parc de la Ciutadella des dels seus precedents, el projecte de Fontserè i els altres projectes, l’Exposició Universal de 1888 i l’evolució posterior. Moltes imatges i plànols del Parc.

JCP, 20/03/21