Tipus: Monografia
Any: 1975

Registre bibliogràfic:
Amigos de los jardines de Barcelona cumplen XXV años = Amics dels jardins de Barcelona compleixen XXV anys .– Barcelona: Graf. “El Tinell”, 1975.

Localització:
Fons documental Amics dels Jardins

Ressenya:
Memòria dels 25 anys de vida de l’Associació d’Amics dels Jardins per Lluís Riudor i Carol.
Es fa recordatori dels objectius de l’Associació, antecedents i l’acció cultural entre d’altres.
Inclou la llista de membres de la Junta fundadora i de la Junta de 1973, així com també el llistat de medalles d’honor i el de socis a l’1 d’abril de 1973.

JMV, 18/02/2014