Tipus: Monografia
Any: 1958

Registre bibliogràfic:
Enredaderas en los jardines / Noel Clarasó .– Buenos Aires: Ed Gustavo Gili, 1958 .– 166 p. .– (Col. Manuales de Jardinería, núm. IX)

Localització:

Ressenya:
D’aquesta monografia se’n van publicar edicions els anys 1958, 1963 i 1973. Explica l’ús que es pot fer de les plantes enfiladisses, de la seva multiplicació i del seu cultiu. Hi ha una relació de plantes enfiladisses agrupades per famílies.

JCP, 24/02/2016