Adreça: Carrer Sant Lluís – Gelida – Alt Penedès
Data de creació: 1891
Data de desaparició:

Autoria:
Propietari: Joan Valls Bogatell (1855-1921)
Règim: Privat

Descripció:
Can Valls, coneguda com “Les escoles velles de Gelida”, és un casalot d’estiueig també al carrer Sant Lluís.
Fou construït l’any 1891 pel mestre d’obres Lluís Mas Civil sota la direcció de l’arquitecte municipal Joan Pascual i Batlle com a segona residència de Joan Valls Bogatell (1855-1921), prestigiós advocat de Barcelona.
La casa fou concebuda com a palauet, amb un jardí esplendorós amb vistes a la muntanya de Montserrat. El seu fou un dels primers jardins privats de Gelida, abans de la consolidació de la població com a centre d’estiueig.
El jardí de can Valls fou dissenyat per preservar certa privacitat des del carrer Sant Lluís. Incorporava un espai de fantasia a base d’un rocam artificial amb cova i una zona productiva a la part posterior en forma d’hortet.
La visual del jardí des del carrer Sant Lluís estava dominada per un arbrat, possiblement d’acàcies (robínies) que, distribuïdes a banda i banda del camí central, conduïen cap a l’entrada principal de la casa. Els parterres, de pedres calcàries arrenglerades molt irregulars i tosques, complien la clara funció de protegir els elements florals, així com la de salvar els desnivells entre el jardí i la casa i els desnivells del mateix jardí.
El jardí fou concebut des d’una triple finalitat: l’estètica; la funcional com a espai de repòs i d’intimitat familiar durant la temporada d’estiu, i la productiva, amb l’hortet per proveir-se de verdures fresques.
La senyora Maria Teresa Valls recorda amb enyor tota mena d’arbres fruiters: pomeres, pruneres, pereres i cirerers, així com ametllers, noguers i pi pinyer.

Documentació:
RIUS FONT, Lluís, COMPTE BARCELÓ, M.Mercè: “Els primers jardins de Gelida”, Festa Major, Ajuntament de Gelida. Regidoria de Cultura, Gelida, 2018 p.89
ARAFÍ ROSELL, Mercè. L’Abans: Gelida. Recull gràfic 1890-1965. Efadós Editorial, 1998
MAS TULLA, Maria Teresa; RIERA PÉREZ, Jaume. Gràcies a la vida. Bubok Publishing, 2017.
Material fotogràfic: Arxiu Gelidenc Maria Morera i Pere Carafí Pascual (AGMC); Arxiu de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC): ACM 9-7369V, ACM97398V; Cristina i Victòria Blasi Sanromà (CVBS); Lluís Rius Font (LLRF).
Agraïments a Laia Foix de l’Institut d’Estudis Fotogràfic de Catalunya (IEFC), Cristina i Victòria Blasi, Jordi Dunyó, Enric Carafí i Anna Llanes.

LL.R.F, 10/01/2019